Facebook de slag om Engelen
   


Slag om Engelen, een stukje geschiedenis.

In de 1200 jarige geschiedenis van Engelen heeft zich in 1587 een belangrijke gebeurtenis afgespeeld; de Slag om Engelen. Wat was de aanleiding en wat gebeurde er precies? Qua ligging lag Engelen op een strategische grensplaats, hetgeen nogal eens aanleiding gaf tot schermutselingen. Er werden dan ook een aantal versterkingen aangelegd die wij heden ten dage nog steeds kennen; Fort Crèvecoeur en de Engeler Schans. De schans werd in 1579 aangelegd door Claudius van Berlaymont, heer van Haultepenne, de Spaanse bevelhebber. Op 13 juli 1587 vond een treffen plaats met Staatse troepen onder leiding van Hohenlohe. Hierbij sneuvelde Claudius van Berlaymont. Vanaf de schans werd de monding van de Dieze bij de Maas in de Tachtigjarige Oorlog gecontroleerd en verdedigd. Dit verdedigingswerk speelde een rol tijdens het Beleg van ‘s-Hertogenbosch, waar het een onderdeel vormde van de buitenste linie van het Staatse leger onder commando van Graaf van Solms. Deze graaf had als opdracht gekregen om het Fort Crèvecoeur te beschermen. Dit fort deed dienst als belangrijkste aanvoercentrum van troepen en materieel voor het beleg van ‘s-Hertogenbosch. Tussen Engelen en Crèvecoeur was hiertoe een verdedigingslinie aangelegd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ENGELEN1200 | De slag om Engelen | deze website is mogelijk gemaakt door Vincent van Veen Muziekatelier